Chi tiết lịch cắt điện từ ngày 21/9 đến ngày 27/9/2020 trên các địa phương tỉnh Hà Tĩnh

4 tuần trước

Kính gửi: Quý khách hàng sử dụng điện.

Để Quý khách hàng chủ động trong sinh hoạt và công tác, Công ty Điện lực tỉnh Hà Tĩnh thông báo Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh từ ngày 21/09/2020 đến ngày 27/09/2020 như sau:

Thạch Hà:

Điện lực Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực Lý do
Điện lực Thạch Hà 23/09/2020 7h00 : 23/09/2020 16h00 : 23/09/2020 Nhánh 2 TBA Thạch Lâm 5 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sang lưới, chuyển hộp công tơ sang lưới mới, cân pha, ép cung lèo, chỉnh trang lưới điện hạ thế

Hương Khê:

Điện lực Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực Lý do
Điện lực Hương Khê 24/09/2020 7h00 : 24/09/2020 17h00 : 24/09/2020 Cắt ATM TBA Hồng Hà Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dựng cột, lắp phụ kiện, kéo dây mới, thu hồi dây củ, chuyển lưới Tại tuyến T24, T25, T26, T28 đường dây 0.4kV TBA Hồng Hà,
Điện lực Hương Khê 24/09/2020 7h00 : 24/09/2020 17h00 : 24/09/2020 Cắt ATM nhánh 2 TBA Xóm 10 Hương Đô Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dựng cột, lắp phụ kiện, kéo dây mới, thu hồi dây củ, chuyển lưới Tại tuyến T1 đường dây 0.4kV TBA Xóm 10 Hương Đô
Điện lực Hương Khê 24/09/2020 8h00 : 24/09/2020 9h00 : 24/09/2020 Cắt DPT 973-7/51/04 NR Hương Xuân thuộc ĐZ 973 E18.8 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay sứ Tại vị trí 03 nhánh rẽ đi TBA Vĩnh Hưng thuộc ĐZ 973 E18.8
Điện lực Hương Khê 24/09/2020 7h00 : 24/09/2020 11h00 : 24/09/2020 Cắt TBA Xóm 14 Hương Thủy Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang, tra lại chì, băng bọc thanh cái và xử lý tiếp xúc tại TBA
Điện lực Hương Khê 24/09/2020 14h00 : 24/09/2020 17h00 : 24/09/2020 Cắt TBA Xóm 3 Hương Thủy Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang, tra lại chì, băng bọc thanh cái và xử lý tiếp xúc tại TBA
Điện lực Hương Khê 24/09/2020 14h00 : 24/09/2020 17h00 : 24/09/2020 Cắt TBA Hương Thỷ 8 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang, tra lại chì, băng bọc thanh cái và xử lý tiếp xúc tại TBA
Điện lực Hương Khê 24/09/2020 7h00 : 24/09/2020 11h00 : 24/09/2020 Cắt TBA Hương Thủy 1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang, tra lại chì, băng bọc thanh cái và xử lý tiếp xúc tại TBA
Điện lực Hương Khê 23/09/2020 7h00 : 23/09/2020 17h00 : 23/09/2020 Cắt ATM nhánh 1 TBA Phúc Đồng 1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dựng cột, lắp phụ kiện, kéo dây mới, thu hồi dây củ, chuyển lưới Tại tuyến T1 đường dây 0.4kV TBA Phúc Đồng 1
Điện lực Hương Khê 23/09/2020 7h00 : 23/09/2020 17h00 : 23/09/2020 Cắt TBA Phúc Đồng 3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dựng cột, lắp phụ kiện, kéo dây mới, thu hồi dây củ, chuyển lưới Tại tuyến T2 đường dây 0.4kV TBA Phúc Đồng 3
Điện lực Hương Khê 22/09/2020 8h00 : 22/09/2020 9h00 : 22/09/2020 Cắt DPT 971-7/57/168 NR Lộc Yên- Hương Liên Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay sứ ĐZ 971E18.8
Điện lực Hương Khê 22/09/2020 7h00 : 22/09/2020 17h00 : 22/09/2020 Cắt TBA Phúc Đồng 2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Dựng cột, lắp phụ kiện, kéo dây mới, thu hồi dây củ, chuyển lưới Tại tuyến T1, T5, T6, T7, T8, T9, T10 đường dây 0.4kV TBA Phúc Đồng 2

Kỳ Anh:

Điện lực Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực Lý do
Điện Lực Kỳ Anh 26/09/2020 7h00 : 26/09/2020 11h30 : 26/09/2020 Cắt DCL TBA Kỳ Lợi 7 thuộc ĐZ 371E18.3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chính trang 5S TBA
Điện Lực Kỳ Anh 26/09/2020 16h00 : 26/09/2020 17h30 : 26/09/2020 Cắt DCL TBA Kỳ Ninh 4 thuộc ĐZ 373 E 18.3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thu lôi TBA và xử lý phát nhiệt tại đầu cốt ATM -T3
Điện Lực Kỳ Anh 26/09/2020 7h00 : 26/09/2020 11h30 : 26/09/2020 Cắt ATM Tổng sau TBA Sông Trí 11 thuộc ĐZ 477 E18.3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Khắc phục khiếm khuyết căng dây độ võng cắt cung chuyển lưới Đz 0,4 kV
Điện Lực Kỳ Anh 26/09/2020 14h00 : 26/09/2020 17h30 : 26/09/2020 Cắt DCL TBA Kỳ Lợi 8 thuộc ĐZ 371E18.3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chính trang 5S TBA
Điện Lực Kỳ Anh 26/09/2020 7h00 : 26/09/2020 11h30 : 26/09/2020 Cắt ATM-T3 sau TBA Sông Trí 3 thuộc ĐZ 477 E 18 .3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Khắc phục khiếm khuyết căng dây độ võng cắt cung chuyển lưới Đz 0,4 kV
Điện Lực Kỳ Anh 26/09/2020 14h00 : 26/09/2020 15h00 : 26/09/2020 Cắt chì SI TBA Kỳ Ninh 8 thuộc ĐZ 373 E 18.3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay công tơ tổng tại TBA bị chết cháy.
Điện Lực Kỳ Anh 26/09/2020 16h00 : 26/09/2020 17h30 : 26/09/2020 Cắt DCL TBA Kỳ Ninh 6 thuộc ĐZ 373E18.3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Xử lý phát nhiệt đầu cốt sau át to mát nhánh T1
Điện Lực Kỳ Anh 26/09/2020 14h00 : 26/09/2020 16h00 : 26/09/2020 Cắt DCL TBA Kỳ Hà 6 thuộc ĐZ 477 E 18.3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay thu lôi TBA
Điện Lực Kỳ Anh 21/09/2020 6h30 : 21/09/2020 17h30 : 21/09/2020 Cắt ATM tuyến 1 ĐZ 0,4 kV sau TBA Kỳ Tiến 7 thuộc ĐZ 373E18.3 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Khắc phục khiểm khuyết kéo dây san tải, chuyểnn lưới cũ sang lưới mới, cân pha san tải, giảm tốn thất ĐZ 0,4 kV

Lộc Hà:

Điện lực Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực Lý do
Điện lực Lộc Hà 26/09/2020 7h30 : 26/09/2020 15h30 : 26/09/2020 Xóm Giang Hà Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bảo dưỡng lưới điện TBA Ngụ Nhơn
Điện lực Lộc Hà 26/09/2020 6h30 : 26/09/2020 8h00 : 26/09/2020 Sau DCL476-7/164A Thạch Kim Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp xà đấu nối TBA Cụm Công Nghiệp kết hợp tháo cung VT 165 trục chính và 170C trục chính ĐZ 476E18.1.
Điện lực Lộc Hà 26/09/2020 7h30 : 26/09/2020 15h30 : 26/09/2020 Xóm Giang Hà Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Bảo dưỡng lưới điện TBA Thạch Kim 1
Điện lực Lộc Hà 26/09/2020 15h30 : 26/09/2020 16h20 : 26/09/2020 Sau DCL476-7/164A Thạch Kim Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Đấu cung VT 165 trục chính và 170C trục chính ĐZ 476E18.1.
Điện lực Lộc Hà 24/09/2020 6h30 : 24/09/2020 17h00 : 24/09/2020 ĐZ 0,4kV sau ATM Tổng TBA Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di dời dây dẫn, thay phụ kiệ kém chất lượng
Điện lực Lộc Hà 23/09/2020 6h30 : 23/09/2020 12h00 : 23/09/2020 ĐZ 0,4kV sau ATM Tổng TBA Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển lưới, đấu cung cáp vặn xoắn
Điện lực Lộc Hà 23/09/2020 6h30 : 23/09/2020 17h00 : 23/09/2020 ĐZ 0,4kV sau ATM tổng TBA Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Di dời dây dẫn, thay phụ kiệ kém chất lượng

Hương Sơn:

Điện lực Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực Lý do
Điện lực Hương Sơn 26/09/2020 6h00 : 26/09/2020 10h00 : 26/09/2020 Cắt dao 375-7/54 Sơn Giang, Cắt dao 375-7/141 Sơn Lĩnh thuộc ĐZ 375E18.7 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay cầu chì SI,DCL, vệ sinh công nghiệp TBA, bổ sung dầu MBA, tra mỡ chống bào mòn ,Từ sau vị trí tiếp đất thanh cái cao thế TBA Sơn Lâm 1,2,3 đến trước ATM tổng của TBA Sơn Lâm 1,2,3 ĐZ 375E18.7
Điện lực Hương Sơn 25/09/2020 6h30 : 25/09/2020 10h30 : 25/09/2020 Cắt cầu chì SI TBA Làng Chè 2 ĐZ 373 E18.7 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang 5S TBA, tăng cường tiếp xúc, cân đảo pha TBA Làng Chè 2 ĐZ 373E18.7 ,Từ sau vị trí tiếp đất thanh cái ( phía sau cầu chì SI) đến vị trí T1.1 ( cột xuất tuyến), Từ vị trí T1.1 đến vị trí T1.22, Từ vị trí T2.1 đến vị trí T2.17 TBA Làng Chè 2 ĐZ 373E18.7.

Can Lộc:

Điện lực Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực Lý do
Điện lực Can Lộc 26/09/2020 7h30 : 26/09/2020 11h00 : 26/09/2020 Cắt cầu chì SI, TBA Hồng Phong 4 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang TBA, cao áp, hạ áp Tại TBA Hồng Phong 4 – ĐZ 973E18.4
Điện lực Can Lộc 26/09/2020 7h30 : 26/09/2020 11h00 : 26/09/2020 Cắt cầu chì SI, TBA Tiến Lộc 4 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang TBA, cao áp, hạ áp Tại TBA Tiến Lộc 4 – ĐZ 371E18.4
Điện lực Can Lộc 24/09/2020 7h00 : 24/09/2020 17h30 : 24/09/2020 Cắt ATM nhánh B – TBA Trường Lộc 2 – ĐZ 374TL Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển dây và hộp công tơ sang cột mới Từ cột 6AB đến cột 14B – ĐZ 0.4kV – TBA Trường Lộc 2
Điện lực Can Lộc 23/09/2020 7h00 : 23/09/2020 11h30 : 23/09/2020 Cắt ATM nhánh L2 – TBA Song Lộc 4-ĐZ 372TL Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp chụp đầu cột, kéo độ võng Tại cột 27L2, 28L2; từ cột 29L2 đến cột 29.6L2 – ĐZ 0.4kV – TBA Song Lộc 4

TP Hà Tĩnh:

Điện lực Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực Lý do
Điện lực TP Hà Tĩnh 24/09/2020 16h00 : 24/09/2020 17h30 : 24/09/2020 Cắt CCSI TBA Trại giam Cầu Đông -477E18.1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hệ thống đo lường Trung tâm bồi dưởng chính trị
Điện lực TP Hà Tĩnh 24/09/2020 9h00 : 24/09/2020 11h30 : 24/09/2020 Cắt DCL TBA Công ty CPDL & TM Cảnh Luận (khách sạn Newstasr) -477E18.1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hệ thống đo lường
Điện lực TP Hà Tĩnh 24/09/2020 6h30 : 24/09/2020 8h30 : 24/09/2020 Cắt DCL 472-7/4/0 NR TBA BCH Quân sự TP Hà Tĩnh- 472E18.1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hệ thống đo lường
Điện lực TP Hà Tĩnh 24/09/2020 15h00 : 24/09/2020 17h30 : 24/09/2020 TBA TT Thương Mại Hưng Thịnh Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hệ thống đo lường
Điện lực TP Hà Tĩnh 24/09/2020 16h00 : 24/09/2020 17h30 : 24/09/2020 Cắt DCL 431-3 thuộc tủ RMU 01 TBA Trường quân sự Tĩnh Hà Tĩnh-477E18.1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hệ thống đo lường
Điện lực TP Hà Tĩnh 24/09/2020 16h00 : 24/09/2020 17h30 : 24/09/2020 TBA Trường DORAEMON Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hệ thống đo lường
Điện lực TP Hà Tĩnh 24/09/2020 14h00 : 24/09/2020 16h00 : 24/09/2020 TBA KS Hải Linh Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hệ thống đo lường
Điện lực TP Hà Tĩnh 24/09/2020 9h00 : 24/09/2020 11h30 : 24/09/2020 Cắt DCL TBA Ngân Hàng NN & PTNT VN Chi nhánh Hà Tĩnh- 472E18.1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hệ thống đo lường Trung tâm bồi dưởng chính trị
Điện lực TP Hà Tĩnh 23/09/2020 6h30 : 23/09/2020 8h30 : 23/09/2020 Cắt DCL-TBA Cty CP Sắt Thạch Khê -ĐZ 475 E18.1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hệ thống đo lường
Điện lực TP Hà Tĩnh 23/09/2020 10h00 : 23/09/2020 11h30 : 23/09/2020 Cắt DCL-TBA Trung Tâm triển lãm VH Hà Tĩnh (Trạm 2)- ĐZ 475 E18.1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hệ thống đo lường
Điện lực TP Hà Tĩnh 23/09/2020 16h00 : 23/09/2020 17h30 : 23/09/2020 Cắt DCL-TBA Trường Cao Đẳng Nghề Việt Đức- ĐZ 472 E18.1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hệ thống đo lường
Điện lực TP Hà Tĩnh 23/09/2020 16h00 : 23/09/2020 17h30 : 23/09/2020 TBA Công ty CP xây lắp & thương mại Ô tô Hoàng Hà Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hệ thống đo lường
Điện lực TP Hà Tĩnh 23/09/2020 6h00 : 23/09/2020 11h30 : 23/09/2020 Cắt ATM nhánh 1- ĐZ 0,4kv-TBA Bắc Hà 4 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Kéo cáp vặn xoắn thêm tuyến mới Từ cột N2/5 đến N2/7- ĐZ 0,4kv TBA Bắc Hà 4
Điện lực TP Hà Tĩnh 23/09/2020 9h00 : 23/09/2020 11h30 : 23/09/2020 Cắt CCTR-TBA Bệnh Viện Y Học cổ truyền HT-ĐZ 472 E18.1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hệ thống đo lường
Điện lực TP Hà Tĩnh 23/09/2020 6h30 : 23/09/2020 8h30 : 23/09/2020 Cắt DCL-TBA Trường PTTH Chuyên HT-ĐZ 479 E18.1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hệ thống đo lường
Điện lực TP Hà Tĩnh 23/09/2020 9h00 : 23/09/2020 10h00 : 23/09/2020 Cắt DCL-TBA Trung Tâm triển lãm VH Hà Tĩnh (Trạm 1)- ĐZ 475 E18.1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hệ thống đo lường
Điện lực TP Hà Tĩnh 23/09/2020 14h00 : 23/09/2020 16h00 : 23/09/2020 Cắt CCTR-TBA Trường PTTH Thành Sen- ĐZ 479 E18.1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hệ thống đo lường
Điện lực TP Hà Tĩnh 23/09/2020 14h00 : 23/09/2020 16h00 : 23/09/2020 TBA Khách sạn Bình Minh Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hệ thống đo lường
Điện lực TP Hà Tĩnh 23/09/2020 16h00 : 23/09/2020 17h30 : 23/09/2020 Cắt CCTR-TBA Bệnh Viện Y Học cổ truyền HT-ĐZ 472 E18.1 Cắt DCL-TBA Cty Xăng Dầu HT- ĐZ 471 E18.1 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay hệ thống đo lường

Thị xã Hồng Lĩnh:

Điện lực Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực Lý do
Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 23/09/2020 7h30 : 23/09/2020 9h30 : 23/09/2020 TBA Bơm Thuận Lộc 2 ĐZ 373E18.4 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng kết hợp lắp đặt đo lường
Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 22/09/2020 6h00 : 22/09/2020 7h00 : 22/09/2020 Từ vị trí 22 đến 50 Mv Đậu Liêu – Nam Hồng ĐZ 373E18.4 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng kết hợp Thao cung dây dẫn NR Lâm sản Lam Hồng
Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 22/09/2020 7h15 : 22/09/2020 16h45 : 22/09/2020 TBa Lâm sản lam hồng Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng kết hợp Vệ sinh bao dưỡng TBA; tháo, lắp đặt do lường
Điện lực Thị xã Hồng Lĩnh 22/09/2020 16h00 : 22/09/2020 17h00 : 22/09/2020 Từ vị trí 22 đến 50 Mv Đậu Liêu – Nam Hồng ĐZ 373E18.4 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Điều tiết sản lượng kết hợp Đấu cung dây dẫn NR Lâm sản Lam Hồng

Huyện Nghi Xuân:

Điện lực Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực Lý do
Điện lực Nghi xuân 26/09/2020 8h00 : 26/09/2020 9h00 : 26/09/2020 Cắt DCL TBA Xuân Trường 2 thuộc ĐZ 973 TGNX Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA TBA Xuân Trường 2 thuộc ĐZ 973 TGNX
Điện lực Nghi xuân 26/09/2020 10h00 : 26/09/2020 11h00 : 26/09/2020 Cắt cầu chì SI TBA Xuân Đan 2 thuộc ĐZ 973 TGNX Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA TBA Xuân Đan 2 thuộc ĐZ 973 TGNX
Điện lực Nghi xuân 26/09/2020 7h00 : 26/09/2020 8h00 : 26/09/2020 Cắt DCL TBA Xuân Trường 1 thuộc ĐZ 973 TGNX Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA TBA Xuân Trường 1 thuộc ĐZ 973 TGNX
Điện lực Nghi xuân 26/09/2020 9h00 : 26/09/2020 10h00 : 26/09/2020 Cắt DCL TBA Xuân Đan 1 thuộc ĐZ 973 TGNX Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA TBA Xuân Đan 1 thuộc ĐZ 973 TGNX
Điện lực Nghi xuân 26/09/2020 14h00 : 26/09/2020 15h00 : 26/09/2020 Cắt cầu chì SI TBA Xuân Đan 3 thuộc ĐZ 973 TGNX Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA TBA Xuân Đan 3 thuộc ĐZ 973 TGNX
Điện lực Nghi xuân 23/09/2020 6h30 : 23/09/2020 7h30 : 23/09/2020 Cắt cầu chì SI TBA Xuân Phổ 1 thuộc ĐZ 973 TGNX Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA TBA Xuân Phổ 1 thuộc ĐZ 973 TGNX
Điện lực Nghi xuân 23/09/2020 14h00 : 23/09/2020 15h00 : 23/09/2020 Cắt cầu chì SI TBA Xuân An 1 thuộc ĐZ 371 E18.11 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA TBA Xuân An 1 thuộc ĐZ 371 E18.11
Điện lực Nghi xuân 23/09/2020 8h30 : 23/09/2020 9h30 : 23/09/2020 Cắt cầu chì SI TBA Xuân Phổ 3 thuộc ĐZ 973 TGNX Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA TBA Xuân Phổ 3 thuộc ĐZ 973 TGNX
Điện lực Nghi xuân 23/09/2020 7h30 : 23/09/2020 8h30 : 23/09/2020 Cắt cầu chì SI TBA Xuân Phổ 2 thuộc ĐZ 973 TGNX Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA TBA Xuân Phổ 2 thuộc ĐZ 973 TGNX
Điện lực Nghi xuân 23/09/2020 15h15 : 23/09/2020 16h15 : 23/09/2020 Cắt DCL TBA Hồng Phú thuộc ĐZ 375 E18.11 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA TBA Hồng Phú thuộc ĐZ 375 E18.11
Điện lực Nghi xuân 23/09/2020 9h30 : 23/09/2020 10h30 : 23/09/2020 Cắt cầu chì SI TBA Xuân Phổ 4 thuộc ĐZ 973 TGNX Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA TBA Xuân Phổ 4 thuộc ĐZ 973 TGNX
Điện lực Nghi xuân 23/09/2020 10h30 : 23/09/2020 11h30 : 23/09/2020 Cắt DCL TBA Xuân Phổ 5 thuộc ĐZ 973 TGNX Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA TBA Xuân Phổ 5 thuộc ĐZ 973 TGNX
Điện lực Nghi xuân 22/09/2020 14h30 : 22/09/2020 15h30 : 22/09/2020 Cắt DCL TBA Xuân Hội 2 thuộc ĐZ 973 TGNX Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA TBA Xuân Hội 2 thuộc ĐZ 973 TGNX
Điện lực Nghi xuân 22/09/2020 10h00 : 22/09/2020 11h00 : 22/09/2020 Cắt DCL TBA Tiên Điền 4 thuộc 971 TGNX Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA TBA Tiên Điền 4 thuộc ĐZ 971 TGNX
Điện lực Nghi xuân 22/09/2020 7h00 : 22/09/2020 8h00 : 22/09/2020 Cắt DCL TBA Tiên Điền 1 thuộc ĐZ 971 TGNX Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ TBA Tiên Điền 1 thuộc ĐZ 971 TGNX
Điện lực Nghi xuân 22/09/2020 13h30 : 22/09/2020 14h30 : 22/09/2020 Cắt DCL TBA Xuân Hội 1 thuộc ĐZ 973 TGNX Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA TBA Xuân Hội 1 thuộc ĐZ 973 TGNX
Điện lực Nghi xuân 22/09/2020 8h00 : 22/09/2020 9h00 : 22/09/2020 Cắt DCL TBA Tiên Điền 2 thuộc ĐZ 971 TGNX Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ TBA Tiên Điền 2 thuộc ĐZ 971 TGNX
Điện lực Nghi xuân 22/09/2020 15h30 : 22/09/2020 16h30 : 22/09/2020 Cắt cầu chì SI TBA Xuân Hội 5 thuộc ĐZ 973 TGNX Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA TBA Xuân Hội 5 thuộc ĐZ 973 TGNX
Điện lực Nghi xuân 22/09/2020 9h00 : 22/09/2020 10h00 : 22/09/2020 Cắt DCL TBA Tiên Điền 3 thuộc ĐZ 971 TGNX Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thí nghiệm định kỳ MBA TBA Tiên điền 3 thuộc ĐZ 971 TGNX

Đức Thọ:

Điện lực Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực Lý do
Điện Lực Đức Thọ 26/09/2020 6h30 : 26/09/2020 11h00 : 26/09/2020 Cắt DCL TBA Thái Yên 1 ĐZ 373E18.4 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Thay tủ PP hạ thế; Chỉnh trang TBAPP Từ ngàm trên CC cao thế đến cột xuất tuyến hạ thế TBA Thái Yên 1 ĐZ 373E18.4
Điện Lực Đức Thọ 26/09/2020 6h30 : 26/09/2020 11h00 : 26/09/2020 Cắt CCSI TBA Đức Dũng 7 ĐZ 373E18.2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang TBAPP Từ mặt MBA đến cột xuất tuyến hạ thế TBA Đức Dũng 7 ĐZ 373E18.2
Điện Lực Đức Thọ 25/09/2020 14h00 : 25/09/2020 18h00 : 25/09/2020 Cắt ATM nhánh 1 TBA Đức An 1 ĐZ 373E18.2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chuyển lưới cũ sang lưới mới, đấu nối Từ cột 3/1 đến cột 11/1 TBA Đức An 1 ĐZ 373E18.2
Điện Lực Đức Thọ 23/09/2020 14h00 : 23/09/2020 17h30 : 23/09/2020 Cắt CCSI TBA Đức Nhân 4 ĐZ 373E18.2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang TBAPP Từ mặt MBA đến cột xuất tuyến hạ thế TBA Đức Nhân 4 ĐZ 373E18.2
Điện Lực Đức Thọ 23/09/2020 6h30 : 23/09/2020 10h30 : 23/09/2020 Cắt DCL TBA Yên Hồ 5 ĐZ 373E18.2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang TBAPP Từ ngàm trên CC cao thế đến cột xuất tuyến hạ thế TBA Yên Hồ 5 ĐZ 373E18.2
Điện Lực Đức Thọ 23/09/2020 6h30 : 23/09/2020 10h30 : 23/09/2020 Cắt CCSI TBA Thái Yên 5 ĐZ 373E18.2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang TBAPP Từ mặt MBA đến cột xuất tuyến hạ thế TBA Thái Yên 5 ĐZ 373E18.2
Điện Lực Đức Thọ 23/09/2020 14h00 : 23/09/2020 17h30 : 23/09/2020 Cắt DCL TBA Đức Nhân 3 ĐZ 373E18.2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Chỉnh trang TBAPP Từ ngàm trên CC cao thế đến cột xuất tuyến hạ thế TBA Đức Nhân 3 ĐZ 373E18.2

Vũ Quang:

Điện lực Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực Lý do
Điện lực Vũ Quang 28/09/2020 15h30 : 28/09/2020 16h30 : 28/09/2020 TBA Hương Thọ 3 thuộc ĐZ 371E18.2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐTSL kết hợp Thí nghiệm định kỳ TBA Hương Thọ 3 thuộc ĐZ 371E18.2
Điện lực Vũ Quang 28/09/2020 7h00 : 28/09/2020 8h00 : 28/09/2020 TBA Hương Minh 3 thuộc ĐZ 371E18.2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐTSL kết hợp Thí nghiệm định kỳ TBA Hương Minh 3 thuộc ĐZ 371E18.2
Điện lực Vũ Quang 28/09/2020 8h30 : 28/09/2020 9h30 : 28/09/2020 TBA Hương Minh 2 thuộc ĐZ 371E18.2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐTSL kết hợp Thí nghiệm định kỳ TBA Hương Minh 2 thuộc ĐZ 371E18.2
Điện lực Vũ Quang 28/09/2020 14h00 : 28/09/2020 15h00 : 28/09/2020 TBA Hói Trung 4 thuộc ĐZ 371E18.2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐTSL kết hợp Thí nghiệm định kỳ TBA Hói Trung 4 thuộc ĐZ 371E18.2
Điện lực Vũ Quang 28/09/2020 14h00 : 28/09/2020 15h00 : 28/09/2020 TBA Hương Thọ 2 thuộc ĐZ 371E18.2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐTSL kết hợp Thí nghiệm định kỳ TBA Hương Thọ 2 thuộc ĐZ 371E18.2
Điện lực Vũ Quang 28/09/2020 10h00 : 28/09/2020 11h00 : 28/09/2020 TBA Hương Minh 1 thuộc ĐZ 371E18.2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐTSL kết hợp Thí nghiệm định kỳ TBA Hương Minh 1 thuộc ĐZ 371E18.2
Điện lực Vũ Quang 28/09/2020 15h30 : 28/09/2020 16h30 : 28/09/2020 TBA Hương Thọ 1 thuộc ĐZ 371E18.2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐTSL kết hợp Thí nghiệm định kỳ TBA Hương Thọ 1 thuộc ĐZ 371E18.2
Điện lực Vũ Quang 28/09/2020 8h30 : 28/09/2020 9h30 : 28/09/2020 TBA Hói Trung 2 thuộc ĐZ 371E18.2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐTSL kết hợp Thí nghiệm định kỳ TBA Hói Trung 2 thuộc ĐZ 371E18.2
Điện lực Vũ Quang 28/09/2020 7h00 : 28/09/2020 8h00 : 28/09/2020 TBA Hói Trung 1 thuộc ĐZ 371E18.2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐTSL kết hợp Thí nghiệm định kỳ TBA Hói Trung 1 thuộc ĐZ 371E18.2
Điện lực Vũ Quang 28/09/2020 10h00 : 28/09/2020 11h00 : 28/09/2020 TBA Hói Trung 3 thuộc ĐZ 371E18.2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐTSL kết hợp Thí nghiệm định kỳ TBA Hói Trung 3 thuộc ĐZ 371E18.2
Điện lực Vũ Quang 26/09/2020 6h00 : 26/09/2020 17h30 : 26/09/2020 TBA Sơn thọ 5, Khe Ná 1,2,3,5,6 CN hương Điền thuộc ĐZ 371E18.2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐTSL kết hợp Vệ sinh sứ ĐZ và TBA từ vị trí 12 đến 111 NR Sơn Thọ-Khe Ná thuộc ĐZ 371E18.2
Điện lực Vũ Quang 26/09/2020 6h00 : 26/09/2020 7h00 : 26/09/2020 TBA Sơn thọ 1, Sơn Thọ 6, Sơn Thọ 2 thuộc ĐZ 371E18.2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐTSL kết hợp Vệ sinh sứ ĐZ và TBA từ vị trí 01 đến 11 NR Sơn Thọ -Khe Ná thuộc ĐZ 371E18.2
Điện lực Vũ Quang 26/09/2020 7h00 : 26/09/2020 17h30 : 26/09/2020 TBA Sơn Thọ 2 thuộc ĐZ 371E18.2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐTSL kết hợp thí nghiệm định kỳ TBA Sơn Thọ 2 thuộc ĐZ 371E18.2
Điện lực Vũ Quang 25/09/2020 8h30 : 25/09/2020 9h30 : 25/09/2020 TBA Đức Giang 2 thuộc ĐZ 371E18.2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐTSL kết hợp thí nghiệm định kỳ TBA Đức Giang 2 thuộc ĐZ 371E18.2
Điện lực Vũ Quang 25/09/2020 14h00 : 25/09/2020 15h00 : 25/09/2020 TBA Vũ Quang 6 thuộc ĐZ 371E18.2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐTSL kết hợp thí nghiệm định kỳ TBA Vũ Quang 6 thuộc ĐZ 371E18.2
Điện lực Vũ Quang 25/09/2020 7h00 : 25/09/2020 8h00 : 25/09/2020 TBA Ân Phú 6 thuộc ĐZ 472E18.2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐTSL kết hợp thí nghiệm định kỳ TBA Ân Phú 6 thuộc ĐZ 472E18.2
Điện lực Vũ Quang 25/09/2020 15h00 : 25/09/2020 16h00 : 25/09/2020 TBA Sơn Thọ 3 thuộc ĐZ 371E18.2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐTSL kết hợp thí nghiệm định kỳ TBA Sơn Thọ 3 thuộc ĐZ 371E18.2
Điện lực Vũ Quang 25/09/2020 16h30 : 25/09/2020 17h30 : 25/09/2020 TBA Vũ Quang 2 thuộc ĐZ 371E18.2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐTSL kết hợp thí nghiệm định kỳ TBA Vũ Quang 2 thuộc ĐZ 371E18.2
Điện lực Vũ Quang 25/09/2020 10h00 : 25/09/2020 11h00 : 25/09/2020 TBA Đức Lĩnh 2 thuộc ĐZ 371E18.2 Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : ĐTSL kết hợp thí nghiệm định kỳ TBA Đức Lĩnh 2 thuộc ĐZ 371E18.2

Nguồn: http://cskh.npc.com.vn/ 

Từ khóa:

Cùng chuyên mục