Điểm “kỳ lạ” trong hồ sơ lấy đất “vàng” trụ sở phường cho DN thuê giá bèo

8 tháng trước

Sau hàng loạt phản ánh của dân về việc chuyển trụ sở phường về nơi xập xệ, lấy đất vàng cho thuê kinh doanh với giá rẻ mạt, không qua đấu giá, phóng viên tiếp tục nhận được nhiều phản hồi về những bất cập trong thủ tục giao đất và thanh lý tài sản của vụ việc này.

Những văn bản “khó hiểu”

Trước hết, về Đơn xin thuê đất, trong quá trình thu thập tư liệu tại các cơ quan chức năng, phóng viên phát hiện có 2 tờ đơn xin thuê đất xuất hiện trong cùng một ngày.

Quỹ Tín dụng nhân dân Kỳ Anh nằm trên khu đất vàng không qua đấu giá

Cụ thể, trong ngày 4/5/2015, xuất hiện 2 tờ đơn có cùng một nội dung của một doanh nghiệp. Đó là đơn của bà Trần Thị Hằng, Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở Kỳ Anh và ông Trần Đại Nhân, một thành viên của Quỹ này. Điều khác biệt ở chỗ, bà Hằng xin thuê 1.135,7m2, còn ông Nhân lại xin thuê 1.188,5m2.

Hình thức thuê đất trong Đơn xin thuê đất của Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở Kỳ Anh là trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Nhưng tại Quyết định thu hồi và cho thuê đất số 2223/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn ký, thì hình thức thuê đất là do nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm.

Cùng ngày 4/5/2015, xuất hiện 2 tờ đơn có cùng một nội dung, của Quỹ Tín dụng nhân dân Kỳ Anh

Kỳ lạ hơn nữa là tại Biên bản làm việc ngày 3/4/2015 do Sở Tài chính tổ chức, gồm đại diện các Sở và các bên liên quan lại căn cứ vào một văn bản chưa từng tồn tại, 3 ngày sau đó mới ra đời.

Cụ thể, biên bản có đoạn viết: “Trên cơ sở phương án sử dụng tài sản và đề xuất của Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở Kỳ Anh tại Văn bản số 06/CV-QTD ngày 06/4/2015, xét thấy các tài sản còn lại trên khu đất phần lớn đã bị hư hỏng do xây dựng và đưa vào sử dụng đã lâu… mặc dù còn giá trị trên sổ sách nhưng giá trị sử dụng không còn và không phù hợp”.

Ngoài ra, việc các cơ quan chức năng ra các văn bản để giao đất cho Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở Kỳ Anh cũng rất “thần tốc”. Cụ thể, ngày 4/5/2015, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Kỳ Anh có đơn xin thuê đất thì ngày 5/5/2015, UBND thị trấn Kỳ Anh có đơn xin trả lại đất.

Điều đặc biệt hơn là cũng trong ngày 5/5/2015, UBND huyện Kỳ Anh có văn bản 609/UBND-TCKH về việc triển khai xử lý trụ sở làm việc cũ UBND thị trấn Kỳ Anh bàn giao cho Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Kỳ Anh.

“Không qua đấu giá là sai”

Tại Quyết định số 1755/UBND-TH, ngày 23/4/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã cho phép thanh lý trụ sở làm việc của UBND thị trấn Kỳ Anh cũ, mà không qua bán đấu giá: “Phê duyệt giá trị tài sản thanh lý Nhà làm việc 2 tầng trụ sở cũ UBND thị trấn Kỳ Anh là 229.599.171 đồng, cho phép Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở Kỳ Anh được mua thanh lý nguyên trạng”.

Quyết định thu hồi và cho thuê đất

Bên cạnh đó, tại Quyết định số 1264/QĐ-STC ngày 14/5/2015 của Sở Tài chính Hà Tĩnh về việc thanh lý tài sản nhà nước trụ sở cũ UBND thị trấn Kỳ Anh (Kèm theo Danh mục tài sản thanh lý trên đất trụ sở cũ UBND thị trấn Kỳ Anh), thì giá trị còn lại của nhà làm việc, sân và hàng rào là 317.213.306 đồng.

Lý giải về những “khó hiểu” nói trên, ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Trưởng phòng Quản lý Giá và Công sản, Sở Tài chính Hà Tĩnh cho biết: “Sở dĩ Biên bản làm việc ngày 3/4/2015 nhưng lại căn cứ vào Văn bản số 06/CV-QTD ngày 06/4/2015, là vì, khi tổ chức họp thì doanh nghiệp chưa có phương án sử dụng. Bắt buộc phải có phương án sử dụng để có những tài sản phù hợp với quy hoạch và phương án sử dụng thì doanh nghiệp phải mua”.(!?)

“Tại cuộc họp, doanh nghiệp chưa đưa ra được phương án sử dụng thì đề nghị phải về bổ sung. Ngày 3/4 họp nhưng có thể cả chục ngày sau, doanh nghiệp mới bổ sung được phương án”, ông Hùng nói thêm.

Cũng theo ông Hùng, trong phương án sử dụng, doanh nghiệp tận dụng được nhà nào thì phải mua thanh lý nhà đó. Trường hợp bổ sung phương án sử dụng mà không tận dụng được tài sản nào thì giao cho huyện thanh lý.

Biên bản làm việc ngày 3/4/2015 lại căn cứ vào công văn 06/4/2015

Trao đổi về việc số tiền 317.213.306 đồng từ Quyết định 1264 của Sở Tài chính thì ai trả? Ông Hùng cho biết: “Không ai phải trả cả. Khi đã thanh lý thì làm gì có ai phải trả tiền. Có những tài sản đang có giá trị theo sổ sách, nhưng nó nằm 1 trong 3 trường hợp thì được thanh lý. Khi có dự án mới đầu tư chuyển giao thì phải thanh lý tài sản cũ thôi. Chứ có phải chờ hết khấu hao rồi mới thanh lý cả đâu”.

“Cái này thanh lý là để cho đơn vị quản lý tài sản họ ghi giảm tài sản trong sổ sách của UBND huyện Kỳ Anh. Bởi vì nếu không thanh lý thì họ phải tiếp tục theo dõi”, ông Hùng nói.

Quyết định số 1264/QĐ-STC của Sở Tài chính về việc định giá và thanh lý tài sản

Trao đổi với phóng viên về việc này, Luật sư Phạm Quỳnh Trang, Phó Giám đốc Công ty luật Thành Đồng (TP. Hà Tĩnh) khẳng định: “Việc thanh lý đối với Nhà làm việc 02 tầng của UBND thị trấn Kỳ Anh (cũ) với giá 229.599.171 đồng, không thông qua đấu giá là vi phạm Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 09/2001/QĐ-TTg”.

Nguồn: Trần Hoàn-Infonet

Cùng chuyên mục