Lỗ 3.000 tỷ vì COVID-19, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xin vay 800 tỷ đồng

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) xin vay 800 tỷ đồng, lãi suất 0% để bổ sung nguồn vốn bị lỗ từ đầu năm do…

Ban Quản lý dự án 4 công bố bổ sung kế hoạch LCNT dự án nâng cấp Quốc lộ 8A

Mới đây, Ban Quản lý dự án 4 vừa công bố bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình…