Hà Tĩnh: Bị dừng kinh doanh, “TTTM trá hình” Phú Nhân Nghĩa vẫn hoạt động

Mặc dù UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu dừng ngay các hoạt động kinh doanh tại Trung tâm thương mại dịch vụ Phú Nhân Nghĩa. Tuy nhiên, đã 1…

Người tham gia giao thông mắc lỗi gì thì được nộp tiền phạt trực tiếp cho CSGT

Đây là thắc mắc của nhiều người trong những ngày gần đây; bởi vậy, Luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh sẽ đề cập…