Hà Tĩnh chi 181 tỷ đồng xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

1 tháng trước

Nhằm đẩy mạnh công tác quản lý từ tỉnh đến huyện, xã, tránh chồng chéo, sai sót và tạo sự thống nhất, chuẩn dữ liệu, Hà Tĩnh vừa phê duyệt gói thầu hơn 181 để lựa chọn nhà thầu xây dựng CSDL đất đai tại các huyện Hương Khê, Nghi Xuân, Kỳ Anh, TX. Kỳ Anh và TP. Hà Tĩnh.

Xây dựng CSDL sẽ giúp thống nhất công tác quản lý đất đai các cấp tỉnh, huyện, xã. Ảnh: V.Tuân

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các huyện Hương Khê, Nghi Xuân, Kỳ Anh, TX. Kỳ Anh và TP. Hà Tĩnh thuộc Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư 181,253 tỷ đồng.

Theo đó, trong tháng 5/2021, Hà Tĩnh đã thông báo đấu thầu rộng rãi Gói thầu Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại các huyện Hương Khê, Nghi Xuân, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh và TP. Hà Tĩnh (giá gói thầu 44,721 tỷ đồng); Gói thầu Tư vấn giám sát, kiểm tra, nghiệm thu của Dự án (giá gói thầu 2,1 tỷ đồng).

Được biết, dự án tăng cường quản lý đất đai và CSDL đất đai (Dự án VILG), sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới với tổng số vốn đầu tư 180 triệu USD. Dự án được triển khai tại Bộ TN&MT và trên địa bàn 33 tỉnh, thành phố. Hà Tĩnh là một trong các địa phương tham gia dự án VILG.

Việc xây dựng CSDL sẽ giúp thống nhất công tác quản lý đất đai các cấp tỉnh, huyện, xã; tránh được chồng chéo, sai sót, tiết kiệm ngân sách, giảm được phần nào khiếu kiện và tạo ra sự thống nhất về chuẩn dữ liệu giữa các ngành trong tỉnh. Từ đó nâng cao hiệu quả nhận thức của cộng đồng đối với công tác quản lý, xây dựng, vận hành hệ thống thông tin đất đai.

Thông qua dự án, đội ngũ cán bộ quản lý đất đai ở địa phương được bồi dưỡng, nâng cao năng lực để đẩy mạnh cải cách hành chính; giúp cho việc hiện đại hóa các văn phòng đăng ký đất đai từ việc cải tiến quy trình đến tiêu chuẩn dịch vụ.

Tại Hà Tĩnh, hiện đã có 3 địa phương là huyện Can Lộc, TX. Hồng Lĩnh và huyện Đức Thọ thực hiện việc xây dựng CSDL đất đai. Các địa phương này đã cơ bản hoàn thành bàn giao tài liệu, hồ sơ cho các đơn vị thi công. Đơn vị thi công hiện đã tiến hành quét hồ sơ, xây dựng dữ liệu thuộc tính, dữ liệu không gian. Khối lượng công việc ước đạt 25% so với kế hoạch.

9 địa phương còn lại trong tỉnh đang trong giai đoạn chuẩn bị đấu thầu. Ban Quản lý dự án đang phối hợp với đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu để đưa ra các tiêu chí phù hợp, nhằm lựa chọn được các đơn vị tư vấn thật sự có năng lực và kinh nghiệm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Nguồn: https://nhadautu.vn/ha-tinh-chi-181-ty-dong-xay-dung-co-so-du-lieu-dat-dai-d53469.html

Từ khóa:

Cùng chuyên mục