Không chỉ đạt thành công trong vai trò là ca sĩ, diễn viên mà khi trở thành một doanh nhân, Selena Gomez cũng gây được tiếng vang lớn. Năm 2023, doanh thu của thương hiệu mỹ phẩm do cô làm chủ và sở hữu đạt 600 triệu USD.

Selena Gomez was praised for being beautiful despite gaining weight

Selena Gomez is known as the “technology queen” when she owns a personal Instagram account with more than 429 million followers – ranking first in the list of artists globally. Taking advantage of her influence and popularity, the beauty born in 1992 has…