Thử nuôi dâu lấy tằm hóa lại có của ăn của để

8 tháng trước

Tuy nguồn vốn dành cho các dự án trồng dâu nuôi tằm mới chỉ có hơn 1 tỷ đồng, song đối với một huyện còn nghèo như Đạ Tẻh thì đây là sự khích lệ, tạo động lực cho nghề trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn.

Dù còn khiêm tốn về số dư và thời gian hoạt động chưa nhiều, nhưng Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện trong 3 năm qua đã giúp cho nhiều hội viên nông dân có vốn để phát triển sản xuất. Ông Trương Quang Lang- Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho hay: Hiện tại, diện tích trồng dâu nuôi tằm khoảng 500ha nhưng nhiều gia đình đang “ăn nên làm ra” từ nghề này. Cùng với sự ổn định của giá kén ở mức cao, nhiều diện tích đất trồng dâu đang được khôi phục và mở rộng; bình quân thu nhập đạt từ 150 – 200 triệu đồng/năm/ ha trồng dâu.

Năm 2015, UBND huyện quy hoạch trồng mới gần 140ha dâu. Đến nay, diện tích này đã được triển khai đạt 100% so với kế hoạch. Theo dự kiến, từ nay đến cuối năm, huyện sẽ tập trung chuyển đổi diện tích dâu giống địa phương bằng các giống dâu lai năng suất cao. Đồng thời, huyện cũng chú trọng khâu cung ứng vật tư, cây giống, tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm kén thông qua hợp đồng giúp nông dân yên tâm mở rộng diện tích trồng dâu thêm hơn 60ha nữa và phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm theo hướng bền vững.

Với số tiền hỗ trợ 600 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương cho 24 hộ thuộc Tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm tổ dân phố 7- thị trấn Đạ Tẻh để cải tạo giống dâu, xây dựng nhà nuôi tằm. Sự hỗ trợ này đã có tác động lớn đến việc khôi phục nghề trồng dâu nuôi tằm và giúp các hộ nông dân có điều kiện phát triển kinh tế gia đình.

Đến nay, toàn bộ 26 ha dâu của Tổ hợp tác đã được chuyển đổi sang trồng giống dâu lai Tam Bội, điển hình như gia đình ông Trần Ngọc Bân, tổ dân phố 7, thị trấn Đạ Tẻh đã chuyển đổi hơn 6 sào mía sang trồng dâu lai năng suất, chất lượng cao và đầu tư xây nhà tằm. Với 6 sào dâu lai hiện tại, mỗi tháng, gia đình ông nuôi từ 1,5- 2 hộp tằm, đem lại nguồn thu nhập từ 5- 7 triệu đồng/ tháng.

Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lâm Đồng cũng vừa giải ngân 300 triệu đồng cho 20 hộ tiêu biểu về trồng dâu nuôi tằm của xã Hà Đông (Đạ Tẻh). Tuy mỗi hộ được vay tối đa chỉ 15 triệu đồng/hộ, không phải chịu lãi mà chỉ đóng phí với mức 0,7%/tháng trong thời hạn 36 tháng, nhưng nhiều hộ đã sử dụng vốn có hiệu quả để mua bộ né công nghệ, tăng diện tích cây dâu để mở rộng sản xuất.

Ngoài ra, nằm trong chương trình hỗ trợ nông dân trồng dâu nuôi tằm theo định hướng quy hoạch của huyện, Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện cũng đã hỗ trợ 100 triệu đồng cho 8 hộ dân tại xã Mỹ Đức (Đạ Tẻh) xây dựng 1 dự án phát triển diện tích dâu mới.

Nguồn:http://quyhotronongdan.vn/sitepages/news/1126/38673/lam-dong-tiep-suc-cho-nong-dan-lam-giau-tu-trong-dau-nuoi-tam

Từ khóa:

Cùng chuyên mục